Is je salon duurzaam?

IT NL ES ENG

Beste professional:

De bijgevoegde vragenlijst is opgesteld zodat u kunt achterhalen wat de huidige situatie is met betrekking tot de duurzaamheid van uw kapsalon/school. Ons doel is om u gerichte hulp te kunnen bieden zodat u bij het beheer van de noodzakelijke middelen voor uw vestiging de behoeften van toekomstige generaties niet in gevaar brengt, door verschillende maatregelen te nemen die leiden tot een verbetering van het welzijn van alle gebruikers van een kapsalon en meer duurzaamheid van uw bedrijf.

Uiteindelijk gaat het erom na te denken over het bevorderen van economische groei die voor iedereen rechtvaardige welvaart genereert zonder het milieu te schaden.

De verzamelde gegevens zijn anoniem en absoluut vertrouwelijk.

Start

(c) 2023 Sustainable Salon. All rights reserved

EU