VEILIG EN GEZOND WERKEN

Veilig en gezond werken is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers. Werkgevers en werknemers hebben elkaar dan ook nodig om over te stappen naar minder schadelijke stoffen. Je kunt echter bedrijven alleen verbeteren als je mensen in beweging weet te brengen en te houden. Daarvoor is het belangrijk om wat te leren over het begrijpen en beïnvloeden van het gedrag van uw collega’s en uzelf. Het startpunt daarbij is de persoonlijke motivatie: wat zijn uw drijfveren om stoffen te wisselen in uw bedrijf?

In deze korte vragenlijst vindt u vier universeel geldende motieven om werk te maken van veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. Beantwoord per motief drie stellingen. Probeer niet te lang na te denken over een antwoord. Meestal is het antwoord dat ’t eerste bij u opkomt het beste. Kijk na het beantwoorden van de stellingen welke drijfveren bij u de overhand hebben.
voor uw medewerkers is een zelfde motieventest ontwikkeld (http://zelfscan.eu/stofwisseling/werknemer/). Stimuleer uw medewerkers om de test in te vullen! Zo kunt u laagdrempelig in gesprek over de verwachtingen m.b.t. veilig en gezond werken van uw medewerkers en die van u!

Druk op beginnen om de scan te starten.

BEGINNEN

(c) 2024 Project Stofwisseling. All rights reserved