Uitleg opvoedstijlen

Wetenschappelijke onderzoeken laten zien dat er meerdere modellen zijn die de manier van opvoeden beschrijven. Onze keuze is gevallen op de opvoedstijlen van Baumrind (1996), omdat de meeste modellen opgebouwd zijn uit deze opvoedstijlen. Modellen geven een vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid weer.

Als u de test heeft afgerond, ontvangt u direct de uitslag. Natuurlijk voedt u uw kind volgens een bepaalde verhouding van alle drie de stijlen op. De uitslag geeft alleen de opvoedstijl waarop u het hoogst heeft gescoord weer, aangezien die stijl het meest aanwezig is in uw manier van opvoeden.

Stijl 1. Autoritatieve opvoedstijl (democratisch)
Ouders die deze opvoedstijl toepassen, bevorderen tot zelfstandigheid. Kinderen van ouders die een hoge mate van autoritatieve opvoedkenmerken toepassen zijn over het algemeen vrolijk, sociaalvaardig en kunnen goed samen werken.

Stijl 2. Autoritaire opvoedstijl (streng)
Ouders die deze opvoedstijl toepassen, oefenen veel controle uit op de keuzes van hun kind. Doordat autoritaire ouders vaak beslissingen nemen voor het kind zijn deze vaak minder zelfstandig en kunnen zij teruggetrokken overkomen.

Stijl 3. Permissieve opvoedstijl (soepel)
Ouders die de permissieve opvoedstijl toepassen zijn accepterend en meegaand. Zij zijn erg betrokken bij het leven van hun kind, maar ook zeer toegeeflijk en kunnen onoplettend zijn. Omdat zij weinig controle uitoefenen op het gedrag van hun kind worden deze soms te vroeg zelfstandig.

Bronvermelding: Baumrind (1996). The discipline controversy revisited; Family Relations, 45, 405- 414. (Opvoedstijlen vanuit een andere wetenschap).

(c) 2017 Ontwikkelingsmeter. All rights reserved