Scan Innovatie

Haagse Hogeschool

Bent u bereid tot innovatie?

De enige constante in de wereld is verandering. De geschiedenis van elke industrie is een geschiedenis van ideeën en innovatie. De komende decennia zullen innovatie en kennisontwikkeling alleen maar belangrijker worden. Ondernemers zullen hier op moeten anticiperen als zij mee willen gaan met de tijd.


De innovatiebereidheidtest bestaat uit een vragenlijst die een voorkeur van actie-patronen aangeeft. Deze vragenlijst is bedoeld voor de ondernemers om de innovatiebereidheid te meten. Na het beantwoorden van 12 vragen wordt de score berekend. De score geeft aan in hoeverre u bereid bent om te innoveren. Er zijn geen foute antwoorden. De antwoorden dienen naar alle eerlijkheid ingevuld te worden, om zo het beste resultaat te genereren en neemt maximaal 15 minuten in beslag. Het invullen van de enquête gebeurt geheel anoniem.


Na het berekenen van de score volgt het advies, waarin beschreven staat hoe u zich het beste kan ontwikkelen in de competentie innovatie. De vragenlijst kan gezien worden als een 0-meting. Na het gebruiken van een tool uit het advies, is het mogelijk om opnieuw de vragenlijst in te vullen om te kijken of er vooruitgang geboekt is.

(c) 2024 Dienstencentrum & De Haagse Hogeschool. All rights reserved